Prohlášení

Veškeré zde uvedené informace,
slouží pouze ke studijním účelům, pokud je něco psáno jako návod,
je to pouze pro lepší pochopení dané problematiky, nikoli jako
nabádání k trestnému činu šíření toxikomanie
§ 287 trestního zákona ČR.“

ja-opicakem„Sdílení je jako sex, prostě se o radost s někým podělíte !“
Mira 420 – šéfredaktor

Rozumím a je mi více než 18 let !

Nerozumím nebo mi není více než 18 let !

 

Listina základních práv a svobod článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Reklamy